تحلیلی بر ماجرای حمله روسیه به اکراین – شرق پرس

از نظر این کشورها گسترش دامنه ناتو به سوی شرق می تواند از دامنه و توان فعالیت های این پیمان نظامی بکاهد. وی در خصوص رابطه ناتو و روسیه اعلام کرد که عدم توافق روسیه و ناتو تنها در خصوص گسترش پیمان آتلانتیک شمالی نیست، بلکه مسائلی همچون سپر دفاع موشکی و هیات ناتو و روسیه از جمله مسائلی است که ما با جزئیات بیشتر آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وی گفت که روسیه با پیوستن لهستان، مجارستان و جمهوری چک نیز در پیمان آتلانتیک شمالی مخالفت کرده بود اما این کشورهای به عضویت این سازمان درآمدند.

قطع رابطه روسیه با ناتو یکی از نگرانی های اصلی اعضای ناتو است که منجر شده است در خصوص عضویت اکراین و گرجستان با تردید برخورد کنند اما از طرفی دیگر آمریکابه عنوان یکی از هواداران سرسخت گسترش مرزهای ناتو با پیوستن این دو کشور به پیمان آتلانتیک شمالی موافق است. از این رو حداکثر تلاش خود را برای ایجاد انسجام سازمانی و سیاسی به نفع خود و همسو با ارزشهای مورد دفاع خود در سطح جهان انجام خواهد داد.

کوچما در دور دوم ریاست جمهوریش (1999) با فشار صندوق بین­المللی پول و نمایندگان پارلمان، یوشچنکو را به پست نخست وزیری منصوب کرد (Almond, 2004: 5). با استیضاح یوشچنکو در سال 2001 وی تبدیل به رهبر اپوزیسیون دولت کوچما شد. با این وجود منازعه اوکراین در همین حد و در چهارچوب ساختار پیچیده نظام بینالمل کنونی، منافع ملی ایران را تحت ﺗﺄثیر قرار داده است که در ادامه در سه سطح داخلی، منطقه­ای و بین­المللی بررسی خواهد شد. او در اولین واکنش گفت: این یک روز وحشتناک برای اوکراین و یک روز سیاه برای اروپا است.

با اعلام نتایج اولیة انتخابات ویکتور یوشچنکو صحت انتخابات را مورد تردید قرار داد و اتحادیة اروپا ضمن حمایت از دیدگاههای وی مصرانه خواستار بازبینی نتیجه انتخابات شد. گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق 12 خط لوله گازی انتقال مییابد که 5 خط لوله از خاک اوکراین میگذرد. از لحاظ هویتی و فرهنگی، نزدیک 20 درصد از جمعیت روسزبان اوکراین در بخشهای شرقی این کشور پیوندهای فرهنگی، مذهبی و زبانی با روسیه دارند. روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای استقلالیافته از این اتحادیه کمونیستی را با عنوان «خارج نزدیک» در سیاست خارجی خود مورد شناسایی قرار داد و درصدد حفظ نفوذ سنتی خود بر این کشورها برآمد.

دیدگاهتان را بنویسید